« »

Zmiany w systemie płatności

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż w związku ze zmianą systemu płatności wszystkie wpłaty bankowe mają przypisany indywidualny numer konta, podawany na umowie (dane do przelewu). W związku z powyższym wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie na podany w dole umowy indywidualny nr konta z zachowaniem wyznaczonego terminu - brak odnotowania przez biuro wpłaty po upływie 3 dni od dnia rezerwacji – oznacza automatyczną anulację rezerwacji. W tytule przelewu jak dotychczas należy podać nr rezerwacji oraz nr imprezy. Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, gdyż niewłaściwe wpłaty nie zostaną prawidłowo zaksięgowane.

PTTK Oddział w Rzeszowie,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2,

tel. 17 852-88-60, 853 67 55

fax 17 850-12-99
www.pttkrzeszow.pl
biuro@pttkrzeszow.pl