« »

PTTK Oddział w Rzeszowie,

35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2,

tel. 17 852-88-60, 853 67 55

fax 17 850-12-99
www.pttkrzeszow.pl
biuro@pttkrzeszow.pl

Nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742

PEKAO S.A. II o/ Rzeszów