fbpx

COVID-19 Informacje dla podróżnych

covid 19 info

Podróżowanie w obecnych czasach przebiega w nieco innej formie ale jest możliwe i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności może być bezpieczne.

Obostrzenia przy powrocie do Polski:

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

  • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
  • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
  • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  • Każdy z podróżujących jest skierowany na 10 - dniową kwarantannę.
  • Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID19.

Aktualne informacje dot. obostrzeń w Polsce dostępne na :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia  

Aktualne informacje o testach i warunkach wjazdu do poszczególnych krajów znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych