COVID-19 Informacje dla podróżnych

covid 19 info

Podróżowanie w obecnych czasach przebiega w nieco innej formie ale jest możliwe i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności może być bezpieczne.

Zastosowano podział na wzór sygnalizacji świetlnej;

Zielone – kraje, które nie mają żadnych obostrzeń

Żółte – występują określone warunki wjazdu; nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych

Czerwone – całkowity zakaz pobytu w celach turystycznych

 

Polska  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Czarnogóra  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  nie jest wymagany
   
Albania  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Macedonia Północna  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Rumunia  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Czechy  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Bułgaria  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Bośnia i Hercegowina  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Chorwacja  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Słowenia  
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test nie jest wymagany
   
Gruzja  
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
   
Mołdawia
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Grecja
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt niemożliwy
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Austria
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Niemcy
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Włochy
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Ukraina
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Finlandia
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Litwa
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Łotwa
ograniczenia nie dotyczą ozdrowieńców i osób zaszczepionych
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Szwajcaria
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Serbia
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Malta
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Estonia
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna nie jest wymagana test  wymagany
Rosja
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna wymagana
Armenia
wjazd dozwolony tranzyt dozwolony
kwarantanna wymagana
Węgry
wjazd niemożliwy tranzyt dozwolony

 

Obostrzenia przy powrocie do Polski:

* osoby zaszczepione – konieczny certyfikat z kodem QR

* osoby nie zaszczepione – kwarantanna

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

  • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
  • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
  • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Test zwalniający z kwarantanny można także wykonać po przylocie na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

Aktualne informacje dot. obostrzeń w Polsce dostępne na : https://www.google.com/url?q=https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia&source=gmail&ust=1624526471557000&usg=AFQjCNGZ3Pco6lBhGxBn198VrYZJI-R8cA">https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Aktualne informacje o testach i warunkach wjazdu do poszczególnych krajów znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych