fbpx

Komunikat dla osób, które zdecydowały się na voucher

Szanowni Państwo,

jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie i okazane wsparcie naszego Biura poprzez dokonanie wyboru przeksięgowania wpłaconych środków na „Voucher”. Powyższe pozwoliło organizatorom turystyki, w tym PTTK O. w Rzeszowie na utrzymanie płynności finansowej oraz przetrwanie trudnego dla całej branży turystycznej czasu pandemii.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzymane przez Państwa „Vouchery” są bezgotówkową formą płatności i tym samym nie podlegają one wymianie na środki pieniężne oraz nie mogą być przedmiotem sprzedaży. Ponadto wyjaśniamy, że „Vouchery” jako że stanowią ekwiwalent pieniężny związany z pierwotną umową o udział w imprezie turystycznej są chronione gwarancją touroperatora.

Pomimo powolnego, ale sukcesywnego znoszenia obostrzeń na chwilę obecną istnieje jeszcze szereg restrykcji związanych z ograniczeniem przemieszczania się, co uniemożliwia korzystanie w pełni z oferty naszego Biura. Ponadto otrzymujemy informacje, że wielu naszych Klientów wciąż odczuwa realne obawy przed podróżowaniem, a co za tym idzie wykorzystaniem Voucherów.

W związku z powyższym, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, ale także wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów Zarząd Oddziału PTTK
 w Rzeszowie podjął decyzję o przedłużeniu ważności wszystkich przekazanych „Voucherów” do końca 2021 roku. Wyrażamy przekonanie, że ta decyzja umożliwi wszystkim naszym Klientom
ich wykorzystanie w bezpiecznym dla siebie terminie, tak aby czerpać jak największą radość
z podróżowania i oferty naszego Biura.

Ponadto, w podziękowaniu za okazane wsparcie i zrozumienie, tym Klientom którzy zdecydowali się na opcję Voucherów, oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 5% od kwoty wskazanej na otrzymanym „Voucherze”. Jednocześnie informujemy, że rabat ten dotyczy wszystkich umów zawartych na ofertę na rok 2021 z wykorzystaniem „Voucherów”, również tych zawartych przed dniem 18 maja 2021 r.